Over ons

Wij zijn Asexual, een officiële vzw sinds 15 januari 2020. Dit is een non-profit organisatie opgericht door en voor aseksuelen in België. In juli 2023 telt de vzw al meer dan 370 leden.

Voorafgaand

In oktober 2018 besloot Martine Defoort dat ze -na 7 jaar wachten- best zelf een vereniging kon oprichten voor aseksuelen in België. Martine kocht twee domeinnamen aan, maakte de websites aseksueel.be en asexual.be, woonde workshops bij voor het oprichten van een vzw, richtte een Meetup.com-pagina op en startte met bijeenkomsten voor aseksuelen in maart 2019. Elke maand werd een praatmoment georganiseerd. De eerste activiteiten werden georganiseerd in Gent. Bij aanvang waren telkens slechts twee aseksuelen aanwezig maar dat aantal werd stilaan meer. In september 2019 ontmoette Martine het nieuwe lid Marleen. Marleen was meteen enthousiast om mee te helpen met de opstart van de vzw. Marleen is mede-oprichtster van Asexual, een vzw die officieel werd op 15 januari 2020. Asexual heeft de maatschappelijke zetel in Gent en is een landelijke vzw. Sinds april 2020 organiseren we online chats, zowel in het Nederlands als in het Frans. Dit werd georganiseerd vanwege Covid-19, op deze manier bleven we de band met onze leden behouden. Deze chats blijven we aanhouden ook in de post-Covid-19 periode daar deze goed bevallen. We organiseren ook activiteiten in Brussel. Vanaf augustus 2020 organiseren we praatmomenten in Luik en Bergen. Stap voor stap breiden we onze activiteiten uit over gans België. 2022 was een mijlpaal: de eerste deelname aan de Prides. We deden mee aan RFO (Regenboogfestival Oostende) en de Belgium Pride Brussel. In augustus liepen we de parade mee op de Pride Antwerpen. 2023 is een belangrijk jaar omdat het beleidsplan van Çavaria herbekeken wordt en er ook aandacht zal zijn rond het begrip aseksualiteit. In het beleidsplan 2020-2024 waren wij er niet bij betrokken.

MISSIE

De vzw is er door en voor aseksuelen. Asexual is een vzw voor iedereen die zich in het aseksuele spectrum bevindt. Wij zijn actief in gans België. Wij bouwen aan een samenleving waar aseksuelen zich kunnen outen en uiten zodat zij zichzelf kunnen zijn in hun seksualiteit. Asexual is een vereniging die het aanspreekpunt wil zijn voor aseksuelen en hun partners, hen wil steunen en hen een platform aanbiedt om samen te komen. Onze kernactiviteiten zijn het organiseren van activiteiten en praatmomenten voor aseksuelen, het bieden van een luisterend oor voor iedereen die vragen heeft rond aseksualiteit, informeren en sensibiliseren. Asexual vzw kijkt naar mogelijke samenwerkingen met andere LGBTQIA+ verenigingen in België.

VISIE

Asexual vzw bouwt aan een samenleving waar aseksuelen zich vrij voelen, gelijk zijn in hun rechten en kansen, en ook zo behandeld worden. KERNWAARDEN
  • Verbinden
  • Vertegenwoordigen
  • Samenwerken
  • Sensibiliseren
Ons doel is het verbinden en vertegenwoordigen van aseksuelen, samenwerken met andere LGBTQIA+ verenigingen en het zichtbaar maken van aseksualiteit en sensibilisering in onze samenleving.

Vrijwilligers

Onze vzw bestaat dankzij vrijwilligers. Op deze manier willen wij openlijk onze dankbaarheid betuigen voor hun inzet.

Dank je wel ♥

Wij voeren een waarderingsbeleid en hebben geen personeelsleden. Al onze vrijwilligers zetten zich onbezoldigd in.

Wil jij meehelpen?

Wij hebben nog heel wat openstaande vrijwilligerstaken waarbij je kan helpen.

Op dit moment bestaat ons team als volgt:

Bestuur:

  • Martine: oprichtster en voorzitster vzw
  • Marleen: oprichtster en secretaris vzw
  • Rob: penningmeester vzw

Ace buddy’s:

  • Emily: is ace-buddy sinds december 2023
  • Lieze: is ace-buddy sinds eind november 2023
  • Souwen: is ace-buddy sinds december 2023

Communicatieteam:

  • Tobias: is verantwoordelijk voor het publiceren van de Franstalige activiteiten op social media
  • Senne: publiceert onze activiteiten in het Nederlands op Facebook en Instagram
  • Daphné: verstuurt Nederlandstalige nieuwsbrieven
  • Cecilia: doet vertaalwerk van het Nederlands naar het Duits
  • Barbara: doet vertaalwerk van het Nederlands naar het Duits op onze website
  • Dina: publiceert activiteiten in het Engels op de website sinds april 2023
  • Amandine: publiceert activiteiten in het Frans op de website
  • Selena: publiceert activiteiten op aseksueel.be sinds januari 2023
  • Fleur: publiceert activiteiten in het Nederlands op de website sinds februari 2023

IT team

 • Jules: is bezig sinds begin juli 2023 met een app.
 • Jan: start sinds maart 2024 met een app.

Vertegenwoordigers Regenbooghuizen

  • Ian: vertegenwoordigt onze vzw bij Het Roze Huis te Antwerpen sinds februari 2024
  • Daphné: vertegenwoordigt onze vzw bij Casa Rosa te Gent

Vertegenwoordigers tijdens Prides

  • Eva, Saskia en Christophe: zijn de ‘trekkers’ van onze deelname aan de Brussels Pride Marche 2024

Subsidies

  • Maaike: helpt ons met de subsidies te verwerken

Activiteiten team

  • Juan Nina: organiseert activiteiten te Luik
  • Sarah: wil graag activiteiten organiseren in Brussel maar zoekt nog 1 mede-organisator om dit op te starten
  • Eva, Saskia en Christophe organiseren sinds augustus 2022 activiteiten in Limburg

Een dankwoord ook aan de vrijwilligers die ons in het verleden hielpen:

  • Chiara: hielp ons met de grafische vormgeving van de brochure
  • Tias: hielp ons in 2020 met het maken van mondmaskers
  • Amber: hielp ons een anderhalf jaar met het publiceren van activiteiten op onze websites asexual.be en aseksueel.be
  • Niko: heeft zich 2 jaar ingezet voor onze vzw en was er bij de start al bij. Niko publiceerde onze activiteiten op verscheidene online kanalen
  • Kimberly: hielp ons met de social media in het Nederlands
  • Lisa: heeft flyers verspreid regio Brugge
  • Fleur: heeft flyers verspreid regio Gent
  • Kat: organiseerde activiteiten in Kortrijk
  • JJ: organiseerde samen met Kat activiteiten in Kortrijk
  • Sandrine: hielp ons vanaf juli 2022 met Franstalige nieuwsbrieven
  • Amber S.: helpt ons met het verspreiden van flyers te Antwerpen en deed andere stagetaken
  • Maaike: was vertegenwoordigster van onze vzw bij het Roze Huis
  • Patrick: hielp ons al 2x mee tijdens het Regenboog Festival Oostende (2022 en 2023) en liep ook mee tijdens de Prides 2022.
  • Frauke: deed vertaalwerk van het Nederlands naar het Duits op onze website
  • Maaike: hielp ons bij administratief werk in het kader van subsidies
  • Nele: verstuurt Nederlandstalige nieuwsbrieven en is voorlopig met ouderschapsverlof
  • Jess: vertegenwoordigde onze vzw bij Het Roze Huis te Antwerpen
  • Twiggy: was de ‘trekker’ van onze deelname aan de Antwerp Pride 2023 op de Praalwagen van het Roze Huis