Schenking via testament

Je kan jouw vermogen geheel of gedeeltelijk doorgeven aan één of meerdere personen en/of verenigingen. Asexual kan dus één van jouw begunstigden zijn. Dit heet in juridische termen een legaat.

Je kan in jouw testament aangeven dat je een bepaald bedrag, vastgoed of voorwerp nalaat aan de vzw Asexual. Naast de naam van de organisatie ‘Asexual‘, is het ook belangrijk om het adres te vermelden (Kammerstraat 22, 9000 Gent) en ons ondernemingsnummer 0741.572.126

Het testament kan je altijd wijzigen of annuleren en treedt pas in werking vanaf een overlijden.

Je denkt er misschien aan om Asexual op te nemen in je testament, om op die manier mee te helpen bouwen aan een verdraagzamere maatschappij. Bedankt alvast voor dit mooie gebaar van vrijgevigheid!